ثبت درخواست تغییر گزینه
مشترک گرامی قبل از ثبت درخواست تغییر گزینه ، لازم است نسبت به تسویه بدهی انرژی مصرفی خود اقدام فرمایید.
شماره اشتراک انشعابی که میخواهید فعال بماند :
شماره اشتراک انشعاب هایی که میخواهید ادغام شده و جمع آوری گردد :
شماره اشتراک / شناسه قبض :
تصویر اعتبارسنجی

مشخصات پرونده مشترک
انشعاب فعال - :
:
:
:
:
:
تغییرات
شما مجاز به انتخاب یا تغییر گزینه نمی‌باشید.
متقاضی گرامی با توجه به مانده بدهی اشتراک فوق ارائه خدمات پس از پرداخت مانده بدهی مقدور خواهد بود

شناسه قبض:
شناسه پرداخت:
مبلغ قابل پرداخت:
متقاضی گرامی با توجه به مانده بدهی اقساط انشعابی اشتراک فوق ارائه خدمات پس از پرداخت مانده بدهی مقدور خواهد بود

شناسه قبض:
شناسه پرداخت:
مبلغ قابل پرداخت:


کد تعرفه با قدرت بیش از 30 کیلووات
بهای قدرت بهای انرژی هر کیلو وات ساعت
ساعت میان باری ساعت اوج باری ساعت کم باری
4 الف گزینه 1 56,997 606 1,212 303
گزینه 2 21,374 696 1,392 348
گزینه 3 - 767 1,534 383/5
4 ب گزینه 1 32,060 357 714 178/5
گزینه 2 16,030 429 858 214/5
گزینه 3 - 483 966 241/5
3 ج گزینه 1 32,654 334 668 167
گزینه 2 - 499 998 249/5
لطفا فایلهای مشخص شده در زیر را با فرمت jpg - png - pdf - doc - docx با سایز کمتر از 1 مگابایت را اسکن نموده، ضمیمه نمایید . فیلدهای قرمز رنگ اجباری هستند

انتخاب   ...
اینجانب با مشخصات فوق در کمال صحت و سلامت کامل و بدون جبر و اکراه تمامی عواقب و مسئولیت‌های مدارک پیوستی و عدم مطابقت و اصالت آنها را قبول می‌نمایم.
عدم دریافت کد اعتبارسنجی
چاپ رسید

عملیات با موفقیت انجام شد ، متقاضی محترم خواهشمند است اصل مدارک پیوستی جهت مطابقت، در زمان مراجعه مامور بازدید ارایه گردد


* در صورت عدم اطمینان از صحت شماره تلفن همراه و عدم دریافت کد اعتبارسنجی ، نسبت به اصلاح شماره از بخش ثبت شماره تلفن همراه اقدام نمایید و سپس نسبت به ثبت درخواست خود از ابتدا اقدام نمایید


راهنما دانلود