خدمات فروش انشعاب

خدمات پس از فروش

خدمات صورتحساب

جستجوی اشتراک

اطلاعیه

مشترك گرامي:

به اطلاع مي رساند كه مشتركين مسئول پرداخت هزينه بهاي برق مصرفي مي باشند تاكيد مي شود قبل از خريد و يا اجاره ملك و مستغلات داراي انشعاب برق از پرداخت بدهي بهاي برق مصرفي و يا هزينه انشعاب و از صحت عملكرد لوازام اندازه گيري اطمينان حاصل فرماييد .

راهنما دانلود